AV servis

Technické kontroly a servis

Servisné služby

AVgym spol. s r.o. poskytuje kompletný servis športovo - technických zariadení, športových náčiní a strojov s výnimkou náčiní súvisiacich s vodnými športmi.
Image

Nezávislá osoba certifikovaná v akreditovanom systéme Národného akreditačného orgánu ČIA. Držiteľ certifikátu certifikačného orgánu CSQ - CERT č. 603520407

Fitness centrá

Fitness centrá

servis mechanických posilňovacích strojov

servis elektrických strojov

servis športových náčiní

čalúnické opravy

Telocvične

Telocvične

servis a opravy zabudovaných zostáv

servis a opravy nosných konštrukcií

servis a opravy športových zariadení

Ihriská

Ihriská

údržba a oprava exteriérových detských ihrísk

údržba a oprava exteriérových športovísk

Športové a telovýchovné zariadenia

Športové a telovýchovné zariadenia

pozáručný servis športových a telovýchovných zariadení v súlade zákonných noriem v zmysle nariadenia vlády 349/2010 s účinnosťou od 1.1.2011

Kontrola technickej bezpečnosti

Kontrola technickej bezpečnosti

realizácia technickej a bezpečnostnej kontroly športovo – rekreačných zariadení a detských ihrísk podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky

Potvrdenie o vykonaní kontroly

  • školskej telocvične, športového náradia a náčinia a vonkajšie zariadenia pre deti a mládež

    Kontrola sa vychádza zo Zákona 124/2006 Z.z. §6 ods.1 pís. d) , Zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č.279/1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov, Zákon č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MZ SR č.525/2007 Z.z. §2 ods. 6, §4 ods. 1,2,3,4,5 , z vyhlášky MZ SR č. 527/2007 §2 ods. 1,2 § 3,5 §5 ods. 7, vyhláška MZ SR č. 554/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia o ľudské telo § Nariadenie vlády SR č.349/2010 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo – rekreačných zariadení.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE K SERVISNÝM SLUŽBÁM 
NAPÍŠTE NÁM NEZÁVÄZNÝ DOPYT, PRÍPADNE NÁM ZAVOLAJTE 0903 845 915.

AVgym spol. s.r.o.
Martina Výbohová
Studenohorská 19
841 03 Bratislava

  • Email: avgym25@gmail.com
  • Mobil: +421 903 845 915

O nás

Spoločnosť AVGYM s.r.o. ponúka kompletnú dodávku vybavenia pre telocvične, multifunkčné ihriská, športoviská, špeciálne kurty, oplotenie športovísk, mantinely, ochranné siete ako do telocviční, tak i pre vonkajšie ihriská a športoviská. Dodávame aj detské ihriská, športové podlahy a vonkajšie povrchy. Môžeme tak vybaviť interiéry a exteriéry pre rôzne druhy športov kompletne podľa vašich želaní.

Please publish modules in offcanvas position.